Adatvédelmi Szabályzat


A Perpetuum Mobile Kft PM, mint adatkezelő, tiszteletben tartják az ügyfelek és a weboldalt meglátogató személyek személyhez fűződő jogait, és elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt.

A www.fordvac.hu weboldal a PM Perpetuum Mobile Kftweboldala, amelynek felhasználásával a PM Perpetuum Mobile Kft személyes adatokat gyűjthet és kezelhet. A weboldal egyes részei más társaság, így a FCE Credit Zrt. szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatást tartalmaznak; ilyen oldalak esetében is aPM Perpetuum Mobile Kft az adatkezelő. A PM Perpetuum Mobile Kft legfeljebb - az Ön tájékoztatásával - közösen nyújtott szolgáltatás esetén, vagy az Ön önkéntes hozzájárulásával osztja meg személyes adatait az FCE Credit Zrt.-vel.

A jelen adatvédelmi szabályzat a PM Perpetuum Mobile Kft különböző célú adatkezeléseivel kapcsolatban általános, míg a jelen weboldal tekintetében folytatott adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz. Az adatvédelmi szabályzat célja az, hogy az Ön számára a PM Perpetuum Mobile Kft weboldalán is elérhetőek legyenek a PM Perpetuum Mobile Kft adatkezeléseivel, az Ön jogaival és azok gyakorlásával, valamint a Ford és/vagy a Ford Magyarország elérhetőségeivel kapcsolatos legfontosabb információk. 

A Perpetuum Mobile Kft. PM weboldalon vagy más módon meghirdetett egyes marketing akciókkal, játékokkal, vagy egyéb adatgyűjtésekkel kapcsolatban az adatkezelés céljáról és a kezelt adatok köréről, vagy egyéb, releváns információkról külön is tájékoztatja a felhasználókat és szükség esetén kéri az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulásukat, illetve a játékszabályok elfogadását. Ha Ön a facebook-on keresztül követi a Perpetuum Mobile Kft PM tájékoztatjuk, hogy a facebook adatkezelésére a facebook saját szabályzata vonatkozik, és nem a jelen Adatvédelmi szabályzat. Ha a PM Perpetuum Mobile Kft nem önállóan, akkor a <<külsős cég megnevezése>>., mint adatfeldolgozó igénybevételével bonyolítja le az egyes marketing akciókat.

Weboldalunkon sütiket használunk, amelyekkel kapcsolatban külön tájékoztató található a weboldalon. Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás időpontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az előzőleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészőjének típusát.

A Perpetuum Mobile Kft PM olyan ügyfelek adatait is kezelheti, akik új Ford típusú gépjárművet vásároltak a Ford hivatalos márkakereskedői hálózatában, beleértve a flottavevőket is, vagy igénybe vették a hivatalos szervizhálózatát, alkatrész-értékesítését. Az adatkezelés célja elsősorban a jótállási és szavatossági igények teljesítésével, valamint a hivatalos márkaszerviz hálózat működésével kapcsolatos. Az adatkezelés az ügyfelek önkéntes hozzájárulása esetén marketing vagy más célra is kiterjedhet, amellyel kapcsolatban az ügyfél az adatok felvétele során részletes tájékoztatást kap.  

Személyes adatait legfeljebb korlátozott körben tehetjük hozzáférhetővé a Ford csoport egyes vállalatai, vagy szolgáltatás nyújtása érdekében a hivatalos márkakereskedői, márkaszerviz és alkatrész értékesítői hálózaton tagjai, vagy a szolgáltatás nyújtó harmadik személyek részére. Erre szolgáltatás nyújtása érdekében (például a tesztvezetés megszervezése), jogszabály alapján vagy az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különböző célú adatkezelések időtartama eltérő lehet; az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg.  

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

A Perpetuum Mobile Kft jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. A Perpetuum Mobile Kft PM felhasználókat és ügyfeleit a jelen adatvédelmi szabályzat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról.

Ön a PM Perpetuum Mobile Kft adatkezelésével kapcsolatban jogosult tájékoztatást, továbbá az adatok kijavítását, törlését és visszatartását kérni, illetve - az adott adatkezelés vonatkozásában - hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni. Perpetuum Mobile Kft. PM. -vel levélben a következő címen veheti fel a kapcsolatot: <<cím>>.; vagy e-mail útján az alábbi címen: <<e-mail cím>>.

A Perpetuum Mobile Kft. PM marketing célú adatkezelése (hírlevél küldése, nyereményjátékok lebonyolítása, vásárlói érdeklődési kör behatárolása stb.) nyilvántartási száma: <<nyilvántartási szám>>.

A márkakereskedés weboldaláról a www.ford.hu-ra átnavigáló oldalakra, tartalmakra a Ford adatkezelési szabályai és használati feltételei vonatkoznak.

Utoljára frissítve: 2020.12.23


1 "FCE Credit Zrt.": a Magyarországon bejegyzett FCE Credit Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti (cégjegyzékszám: 13-10-041080, székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 2. em., Magyarország)
 2 "Ford": az Amerikai Egyesült Államokban székelő Ford Motor Company Csoport-ot és mindazon társaságokat (ideértve a Mazdát is) jelenti, amelyben a Ford Motor Company Csoport legalább mindenkor 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 3 "Ford Magyarország": a Magyarországon bejegyzett Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft-ét jelenti (cégjegyzékszám: 13-09-687689, székhelye: 2000 Szentendre, Galamb József u. 3., Magyarország).


Aktuális ajánlatok

Legfrisebb akciók PM Perpetuum Mobile Kft

Márkakereskedés hírei

Legfrissebb hírek PM Perpetuum Mobile KftVélemények